Aktualności

Wydział Oświaty

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
24.03.2017

Imię i nazwisko

Telefon Adres/Pokój
Mariusz Sekuła - Naczelnik

22 737 08 71

fax. 22 726 77 05

ul. Kusocińskiego 4
I piętro, pokoje 109, 110, 111
 
 Małgorzata Żyła 22 750 54 72 wew. 25
Anna Rutkiewicz 22 750 54 72 wew. 21
Justyna Marek 22 750 54 72 wew. 24
Elżbieta Gorzkowska

Kontakt: 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek;
 • Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego;
 • Opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora;
 • Przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania w placówkach oświatowych: dodatki motywacyjne, wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych;
 • Wnioskowanie o nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych;
 • Weryfikacja wprowadzonych przez dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek niepublicznych danych do SIO;
 • Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek;
 • Kontrola spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie Gminy Piaseczno;
 • Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • Monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych;
 • Przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny;
 • Przeprowadzanie w systemie elektronicznym rekrutacji do przedszkoli;
 • Wykonywanie czynności związanych z ustalaniem planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych

 Zobacz jak załatwić sprawy w tym wydziale

Informacja dla dyrektorów szkół niepublicznych

Autor: Mariusz Sekuła
09.03.2017
Informacja dla Dyrektorów szkół niepublicznych o zmianach przepisów dotyczących wpisu do ewidencji szkół niepublicznych.
 

Zmiany organizacyjne wynikające z przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe

 

Poniżej link do informacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty o zmianach przepisów dotyczących wpisu do ewidencji placówek niepublicznych

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10912,Informacja-dla-Dyrektorow-szkol-niepublicznych-o-zmianach-przepisow-dotyczacych-.html

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

Autor: Mariusz Sekuła
09.03.2017

Termin dyżuru

Przedszkole

Adres przedszkola

Telefon kontaktowe

 

03.07. - 14.07.2017

Przedszkole Nr 8

ul. Ks. Józefa 19
05 - 501 Piaseczno

tel. 22/750 41 82

 

Przedszkole Nr 2 

ul. Longinusa 25

05 - 501 Piaseczno

tel. 22/756 77 67

17.07. - 28.07.2017

 

Przedszkole Nr 7

 

ul. Młodych Wilcząt 7
05 - 540 Zalesie Górne

 

tel. 22/726 65 50

 

Przedszkole Nr 10


ul. Sierakowskiego 11
05 - 500 Piaseczno

 

tel. 22/757 02 2...

Nowy Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie

Autor: Mariusz Sekuła
09.03.2017
Z dniem 28 lutego 2017 r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Piasecznie pożegnali dyrektora Pana Dariusza Nowaka, który wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5.
Entuzjastycznie przywitano Pana Jacka Ozimka, który objął stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora w Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie.
Równocześnie w Szkole Podstawowej Nr 5 im. K. K. Baczyńskiego, przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie, pożegnano Panią Dyrektor Edytę Pyszyńską.
 
 

Podstawowa kwota dotacji na rok 2017

Autor: Mariusz Sekuła
09.03.2017

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2017r.

 Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1 Gmina Piaseczno ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli obliczona na dzień 1.01.2017r. wynosi 11.825,28 zł ( czyli 985,44 zł miesięcznie).
Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piaseczno według SIO na dzień 30 września 2016 r wyniosła 1242, a statystyczna liczba dzieci niepełnospraw...

Placówki oświatowe

Giełda pracy