Aktualności

Egzamin Gimnazjalny 19-21 kwietnia 2017

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
18.04.2017

 

Życzymy powodzenia naszym gimnazjalistom !!!

Ponad 700 uczniów w Gminie Piaseczno rozpocznie jutro egzamin gimnazjalny.

  • w środę gimnazjaliści zdawać będą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

  • w czwartek, z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) oraz matematyki.

  • w piątek przeprowadzony zostanie egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 16 czerwca br., po sprawdzeniu prac przez egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami kieruje przewodniczący. Prace zespołów koordynuje centralny zespół ekspertów, kierowany przez eksperta Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

• ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
• ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

 

Zamknięcie przejazdu kolejowego ul. Jana Pawła - Orężna w Piasecznie

Autor: Mariusz Sekuła
13.04.2017

Na podstawie otrzymanej w dniu 13.04.2017 r. informacji od Starostwa Powiatowego w Piasecznie, iż Trakcia PRKiI S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania robót w torze nr 1 i 23 zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Piasecznie przy ul. Jana Pawła - Orężna.

Planowany termin zamknięcia od 21.04.2017 r. (piątek) od godz. 19:00

Planowany termin zakończenia robót 24.04.2017 r. (poniedziałek) do godz. 05:00

Wesołych Świąt

Autor: Mariusz Sekuła
12.04.2017

Placówki oświatowe

Giełda pracy