Aktualności

Lato w mieście 2017

Autor: Mariusz Sekuła
Placowka: WO
25.07.2017
​​Koszt akcji:
380 000 zł
  • 1100 uczniów
  • 10 szkół z terenu Gminy Piaseczno
  • zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe
  • basen, kręgle, kino, ZOO

"Lato w mieście 2017" - Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
21.07.2017

POLISH PATH czyli międzynarodowe lato w Zalesiu Górnym

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym we współpracy z Gminą Piaseczno zorganizowano akcję „Lato w mieście”. W dniach od 3 do 14 lipca 2017 roku ponad 130 dzieci skorzystało z zajęć realizowanych od godz. 7.30 do 16.30. Były to bardzo ciekawe zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, a także profilaktyczne. Codziennie uczestnicy otrzymywali drugie śniadanie oraz obiad.

Tegorocznym hitem okazały się jednak zajęcia z trójką wolontariuszy z fundacji Global Volunteer. Dzięki współpracy z AIESEC SGH w ramach projektu POLISH PATH gościli u nas Mahinar z Egiptu, Michael z Hong Kongu oraz Tony z Chin. Zalesiańskie dzieci poznawały kulturę, zwyczaje i tradycje krajów, z których pochodzili goście. Uczyły się pisać chińskie liczby, zapisywać imiona przy pomocy egipskich hieroglifów, jeść pałeczkami, poznawały podstawy Tai Chi, czy technikę gry w ping-ponga. Dzięki temu, że wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim, uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia w praktyce, jak ważna jest znajomość języków obcych.
Nasi goście poza planowymi zajęciami, które prowadzili, uczestniczyli wraz z dziećmi w zorganizowanych wyjazdach na basen, do ZOO, do „Chatki Spełnionych Marzeń”, do kina oraz w ognisku na Zimnych Dołach. Razem zwiedzali, bawili się, brali udział w zawodach i zabawach. Wszystkie te wspólnie realizowane aktywności sprawiły, że nasi uczniowie oraz goście bardzo polubili się i zżyli. Goście ze smutkiem odjeżdżali do następnej placówki, deklarując, że bardzo chcieliby przyjechać jeszcze kiedyś do Zalesia.

W zorganizowanie całej akcji „Lato w mieście 2017” w ZSP w Zalesiu Górnym było włączonych 19 nauczycieli oraz koordynator. Dzięki ich zaangażowaniu oraz entuzjazmowi dzieci były bezpieczne i zadowolone a na zakończenie deklarowały chęć uczestnictwa w następnych tego typu akcjach.

Kolejne środki z Funduszów Unijnych pozyskane dla piaseczyńskich szkół

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
17.07.2017

Innowacyjne zajęcia w trzech szkołach

Projekt „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”, w którym Gmina Piaseczno jest partnerem, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach projektu, w trzech piaseczyńskich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, Szkole Podstawowej w Złotokłosie i Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, planowane do realizacji są wybrane zajęcia dodatkowe z zakresu programowania, robotyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody oraz Naukowe Show (pokazy z suchym lodem, ciekłym azotem) i półkolonie Szalony Naukowiec. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych, utworzenie jednej pracowni matematyczno – przyrodniczej i jednej międzyszkolnej pracowni wyposażonej w sprzęt TIK. Wkład własny Gminy Piaseczno jest bezgotówkowy, w postaci udostępnienia sal do zajęć. Dofinansowanie w ramach projektu na prowadzenie zajęć i zakup sprzętu to kwota 293 270,00 zł.

Projekt partnerski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Zajęcia w szkołach w ramach działania 10.1.2 Edukacja Ogólna w ramach ZIT  będą prowadzone przez firmę Mały Inżynier, Lidera Projektu w roku szkolnym 2017/2018.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Autor: Mariusz Sekuła
Placowka: WO
28.06.2017
Rekrutacja uzupełniająca do Piaseczyńskich Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

Wakacje czas zacząć !

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
23.06.2017

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji składamy wszystkim Uczniom, Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom  podziękowania za całoroczną współpracę. Życzymy udanego wypoczynku,  niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód.

Do zobaczenia we wrześniu.

 

Placówki oświatowe

Giełda pracy