Aktualności

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w szkole w Zalesiu Górnym

Autor: Ilona Żurawska
19.09.2017

Caption

Życzenia na nowy rok szkolny 2017-2018

Autor: Mariusz Sekuła
Placowka: WO
04.09.2017

​Minęły wakacje, nadszedł nowy rok szkolny. Drodzy Uczniowie! Z tej okazji pragniemy złożyć Wam życzenia wytrwałości wdążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz pogłębiania swojej wiedzy.Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając, że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz). Wtedy napewno osiągniecie sukces, czego szczerze Wam życzymy! Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy! Życzymy Wam, aby Wasze oddanie i zaangażowanie przyniosło zadowolenie i uśmiech na twarzach wychowanków. Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydakty...

Spotkanie z Dyrektorami piaseczyńskich placówek oświatowych

Autor: Mariusz Sekuła
29.08.2017

W piątek 25 sierpnia odbyło się pierwsze, otwierające kolejny rok szkolny spotkanie z Dyrektorami piaseczyńskich placówek oświatowych. Zespół tworzy 21 dyrektorów : 11 Dyrektorów Przedszkoli i 10 Dyrektorów Szkół Podstawowych. Jak co roku, w wyniku konkursów skład zespołu uległ zmianie.

Konkurs na dyrektora w Józefosławiu – wojewoda podtrzymał decyzję Burmistrza o unieważnieniu konkursu

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
03.08.2017

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu przeprowadzony został 7 czerwca 2017 r. Na skutek błędu proceduralnego (nieprawidłowy sposób wyłonienia przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursowej) Burmistrz, jako organ prowadzący zmuszony był do unieważnienia wyniku konkursu, co nastąpiło 20 czerwca. Jeden z kandydatów 29 czerwca zaskarżył zarządzenie Burmistrza do Wojewody Mazowieckiego, który pismem z dnia 31 lipca 2017 r. podtrzymał jednak decyzję Burmistrza jako podjętą w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Ogłoszony został nowy konkurs na dyrektora szkoły w Józefosławiu, który odbędzie się 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Na konkurs wpłynęły 4 oferty.

 

Rozbudowa" Krauzówki" zakończona

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
28.07.2017

Giełda pracy